Institutionell kapitalförvaltning

SEB erbjuder institutionella placerare kapitalförvaltningstjänster för individuella behov, ett omfattande utbud placeringsinstrument och en yrkeskunnig personal.

Utgångspunkten i förvaltningen är alltid kundens placeringsmålsättningar och -behov. Vi satsar på personliga, långsiktiga kundförhållanden och högklassig service.

Våra kapitalförvaltningstjänster innefattar diskretionär kapitalförvaltning, konsultativ kapitalförvaltning, samt individuella fondstrategier och enskilda fondalternativ för våra kunders behov.

SEB är Nordens ledande kapitalförvaltare. Som vår kund får du till ditt förfogande förutom SEB:s egna resurser även framstående internationella kapitalförvaltares resurser. Vårt främsta mål är att utnyttja världens bästa experters specialkunnande då vi förvaltar av våra kunders förmögenhet.

Till vår kundkrets hör företag, pensions- och försäkringsbolag, pensionsstiftelser och –kassor, personalfonder, föreningar, samfund, stiftelser, församlingar, kommuner och städer. 

SEB:s kapitalförvaltning förvaltar kundmedel för över 10 mrd euro.