Vår verksamhetsmodell

I vår transparenta verksamhetsmodell utnyttjar vi vid sidan av SEBs egna expertis även internationella kapitalförvaltares specialkunskaper. Omsorgsfullt utvalda samarbetspartners och starka kunskaper i portföljkonstruktion är hörnstenar i vårt Multimanager koncept, som vi har utvecklat redan under en lång tid. Alla våra resurser och vår erfarenhet står till ditt förfogande.

Fulla poäng endast till de bästa fonderna

SEB har Nordens starkaste team som specialiserat sig på manager research. Deras uppgift är att sålla fram världens bästa placeringsexperter. Fonderna utvärderas och monitoreras kontinuerligt och endast de bästa portföljförvaltarna får plats på rekommendationslistan. På rekommendationslistan finns utvalda alternativ för varje tillgångsklass och marknadsområde.

Att välja ut fonder kräver speciell kompetens och speciella arbetsredskap eftersom kvalificerade resurser och utvecklade analysmetoder är en förutsättning för att utvärdera fonder och välja ut och monitorera de verkliga experterna. Endast med hjälp av grundlig forskning och kontinuerlig kontakthållning med de utvalda portföljförvaltarna kan man säkerställa att alltid har de rätta fonderna för uppbyggnad av placeringsportföljerna.

Internationellt kunnande nära den finska kunden

Vår styrka är vår förmåga att kombinera internationellt placeringskunnande och finska placerares behov. Vi anser det vara viktigt att hela vårt kunnande och erfarenhet finns till våra kunders förfogande. Våra gränsöverskridande internationella resurser utgör ett starkt stöd för vårt beslutsfattande gällande olika marknader och olika placeringssyner. Våra lokala experter överför detta kunnande till vår dagliga portföljförvaltning.

I portföljförvaltning är det helheten som avgör

Av experter utvalda fonder och ett starkt allokerings-kunnande är basen för portföljförvaltning. De viktigaste uppgifterna är att planera och upprätthålla en basallokering som motsvarar målsättningarna, välja ut de bästa fonderna till portföljen och sedan att säkerställa en kontinuerlig beredskap för att snabbt kunna reagera på förändrade situationer. Klara ansvarsområden och processer säkerställer att kunnandet är koncentrerat på de viktigaste områdena. Samarbete och en lyckad helhet är dock nyckeln till framgång.