Trainee och Internship program

SEB:s tillväxt och utveckling innebär att vi ständigt behöver nya medarbetare. Vi söker nya, framtida experter som vill verka, utvecklas och nå framgång i en internationell och mångsidig arbetsgemenskap.

Vi erbjuder unga talanger flera trainee möjligheter.

Läs våra trainee berättelser

International Trainee Programme

SEB:s internationella traineeprogram pågår under ett år. Till programmet antas ca 20 traineer per år från olika länder. Från Finland antas vanligen 1-2 personer. Genom programmet får du en unik möjlighet att förstå våra olika verksamheter på ett djupare plan.

SEB International Trainee programmet lämpar sig för nyligen utexaminerade ekonomi- eller andra högskolestuderanden, som brinner för en karriär i bankbranschen.

Ansökningstiden för år 2020 International traineeprogram har avslutats. Ansökningstiden för följande års program, med start hösten 2021, börjar i december 2020.  

Helsinki Internship

Helsinki Internship, som tidigare kallades Local Internship, är ett lokalt program för SEB i Finland. Programmet erbjuder dig möjligheten att bekanta dig med SEB redan under studietiden. Under en intensiv ca fyra månaders period på vårt kontor i Helsingfors centrum får du praktikjobba inom vår avdelning för företagstjänster, och du får lön för ditt arbete.

Ansökningsperioden till Helsinki Internship 2021 öppnar 4. september 2020.

Helsinki Internship rekryteringsprocess

 

  1. Ansökningen öppnar 4 september 2020
  2. Genomgång av ansökningar och telefonintervjuer
  3. De sökande som går vidare kallas till Assessment Day, en rekryteringsdag som ordnas på SEB:s kontor. De kallade får på förhand göra ett webbaserat test vars syfte är att testa inlärnings- och problemlösningsförmågan
  4. Rekryteringsbesluten fattas
  5. Praktikperioden börjar i januari eller augusti följande år

 

Corporate Finance Analyst Internship

Corporate Finance Analyst Internship programmet riktar sig till studeranden med ett stort intresse för Corporate Finance, d.v.s. rådgivningstjänster för företagsförvärv, avyttringar och fusioner samt aktieemissions- och noteringsverksamhet. Under en 3-6 månaders period får du som praktikant genast från start arbeta med olika projekt. Du får snabbt en helhetsbild av vad det innebär att arbeta som Corporate Finance analytiker. Du får en konkurrenskraftig lön och praktikperiodens längd och tidpunkt kan flexibelt överenskommas för att på bästa sätt passa dina studier.

Ansökningsperioden för Internship 2021 har stängts. 

 

LC&FI Summer Internship

Vår avdelning för stora företag och finansiella institutioner (Large Corporates & Financial Institutions) erbjuder begåvade studerande möjlighet att under sommarmånaderna jobba med krävande arbetsuppgifter i samband med vårt erbjudande till företag och institutioner. Till det här programmet väljs varje sommar ca 20 unga studerande från de nordiska länderna och Tyskland. LC&FI Summer Internship praktikperioden inleds med en introduktionsvecka i Stockholm i juni och avslutas med en presentation för chefer, kollegor och andra praktikanter i slutet av augusti. Under praktikperioden får du en god inblick i SEB:s affärsbanksverksamhet som helhet, men ditt arbete fokuserar på en uppgift som du väljer redan i ansökningsprocessen. Du kommer att få vägledning av minst en handledare under perioden.

Ansökning till följande program, sommaren 2021, öppnar i slutet av år 2020.

Läs mera om LC&FI Summer Internship