Trainee och Internship program

SEB:s tillväxt och utveckling innebär att vi ständigt behöver nya medarbetare. Vi söker nya, framtida experter som vill verka, utvecklas och nå framgång i en internationell och mångsidig arbetsgemenskap.

Vi erbjuder unga talanger flera trainee möjligheter.

Läs våra trainee berättelser

International Trainee Programme

SEB:s internationella traineeprogram pågår under ett år. Till programmet antas ca 20 traineer per år från olika länder. Från Finland antas vanligen 1-2 personer. Genom programmet får du en unik möjlighet att förstå våra olika verksamheter på ett djupare plan.

SEB International Trainee programmet lämpar sig för nyligen utexaminerade ekonomi- eller andra högskolestuderanden, som brinner för en karriär i bankbranschen.

Ansökningstiden för år 2020 International traineeprogram öppnar i december 2019.

Mera information om International Trainee Programme hittar du här.

Local Internship

Local Internship är ett lokalt internship program för SEB i Finland. Programmet erbjuder dig möjligheten att bekanta dig med SEB redan under studietiden. Under en intensiv ca fyra månaders period på vårt kontor i Helsingfors centrum får du praktikjobba inom vår avdelning för företagstjänster, och du får lön för ditt arbete.

Ansökningsperioden till Local Internship 2020 öppnar i september 2019.

Corporate Finance Analyst Internship

Corporate Finance Analyst Internship programmet riktar sig till studeranden med ett stort intresse för Corporate Finance, d.v.s. rådgivningstjänster för företagsförvärv, avyttringar och fusioner samt aktieemissions- och noteringsverksamhet. Under en 3-6 månaders period får du som praktikant genast från start arbeta med olika projekt. Du får snabbt en helhetsbild av vad det innebär att arbeta som Corporate Finance analytiker. Du får en konkurrenskraftig lön och praktikperiodens längd och tidpunkt kan flexibelt överenskommas för att på bästa sätt passa dina studier.

Internship 2020 öppnar för ansökning i augusti 2019.

LC&FI Summer Internship

Vår avdelning för stora företag och finansiella institutioner (Large Corporates & Financial Institutions) erbjuder begåvade studerande möjlighet att under sommarmånaderna jobba med krävande arbetsuppgifter i samband med vårt erbjudande till företag och institutioner. Till det här programmet väljs varje sommar ca 20 unga studerande från de nordiska länderna och Tyskland. LC&FI Summer Internship praktikperioden inleds med en introduktionsvecka i Stockholm i juni och avslutas med en presentation för chefer, kollegor och andra praktikanter i slutet av augusti. Under praktikperioden får du en god inblick i SEB:s affärsbanksverksamhet som helhet, men ditt arbete fokuserar på en uppgift som du väljer redan i ansökningsprocessen. Du kommer att få vägledning av minst en handledare under perioden.

Ansökning till följande program, sommaren 2020, öppnar i november 2019. 

Läs mera om LC&FI Summer Internship