Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Uusi vastuullisen sijoittamisen politiikka

SEB Investment Management AB on huhtikuun alusta alkaen noudattanut uutta vastuullisen sijoittamisen politiikkaa, jossa määritellään aiempaa tarkemmin vastuullisen sijoittamisen ja kestävyystyön raamit ja tavoitteet. 

Uudessa vastuullisen sijoittamisen politiikassa huomioidaan myös SEB-konsernin toimialakohtaiset ja temaattiset politiikat. Vastuullisuusaiheista huomioidaan erityisesti ilmasto, biodiversiteetti, vesi, ihmisoikeudet sekä hyvä hallintotapa, joihin liittyvät toimintatavat ja tavoitteet on tuotu esille omina kokonaisuuksinaan.

Lisäksi poissulkukriteereitä on tarkennettu. Aiempien kriteerien lisäksi suljemme jatkossa sijoitusuniversumistamme pois yritykset, jotka ovat rikkoneet biodiversiteettiä koskevia normeja, vaikuttavat negatiivisesti uhanalaisiin lajeihin tai toimivat biosensitiivisillä alueilla, sekä yritykset, joiden hallintorakenteet ovat puutteellisia (perustuen kolmannen tahon arvioon hallintorakenteesta). Lisäksi tarkensimme jo alkuvuonna 2022 aseteollisuuteen liittyviä poissulkukriteerejä, ja mahdollistimme puolustusteollisuuteen sijoittamisen muutamissa SEB:n pohjoismaisissa rahastoissa.

Uuteen vastuullisen sijoittamisen politiikkaan voi tutustua täällä.   

Vastuullisen sijoittamisen raportti vuodelta 2022

Vuoden 2022 vastuullisen sijoittamisen raportti on myös julkaistu, ja on luettavissa täällä.

Vuonna 2022:

  • Edistimme ilmastotyötämme tunnistamalla ja sijoittamalla transitioyhtiöihin. SEB Investment Management AB:n hallinnoitavan varallisuuden hiilijalanjälki oli vuoden 2022 loppuun mennessä alentunut yli 40 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.  Välitavoitteenamme on vähintään 50 prosentin hiilijalanjäljen alentaminen vuoden 2025 loppuun mennessä.
  • Olemme toimineet aktiivisena omistajana osallistumalla 40 yrityksen nimitystoimikuntatyöskentelyyn ja 680 yhtiökokoukseen. Lisäksi olemme käyneet yli 2,700 vaikuttamiskeskustelua itse tai yhteistyökumppanimme Federated Hermes EOS kautta liittyen kestävyysaiheisiin tai hallintotapaan.
  • Olemme kasvattaneet kestäviä sijoituksia tekevien eli SFDR artikla 9 mukaisesti luokiteltujen rahastojen lukumäärää.
  • Olemme lähteneet aktiivisesti mukaan uusiin sijoittajien yhteisvaikuttamisaloitteisiin kuten The TNFD Forum ja The FAIRR Investor Initiative on biodiversity and waste management in the agricultural sector.
  • Saimme tunnustusta vastuullisuustyöstämme muun muassa PRI Awards -ehdokkuudella kategoriassa ’ESG incorporation of the initiative of the year’ sekä Swedish Equality Award -ehdokkuudella, liittyen SEB Global Equal Opportunity -rahaston lanseeramiseen.